Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Lịch Sử:

Trước đây, Lương Sơn là một xã thuộc thành phố Thái Nguyên.

Ngày 15 tháng 5 năm 2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 932/NQ-UBTVQH13. Theo đó, chuyển toàn bộ 1.560,80 ha diện tích tự nhiên và 23.865 người của xã Lương Sơn về thị xã Sông Công quản lý, thành lập phường Lương Sơn thuộc thị xã Sông Công trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Lương Sơn đồng thời với việc thành lập thành phố Sông Công.

Đến năm 2019, phường Lương Sơn được chia thành 24 tổ dân phố: 2 Ninh Hương, 3 Ninh Hương, Đông, Cử, Cầu, Soi, Xộp, Nha Làng, Kè, Phú Thái, Bần, Ga, Pha, Tiến Bộ, Ngân, Tân Trung, 1 Tân Sơn, 2 Tân Sơn, 3 Tân Sơn, 4 Tân Sơn, 5 Tân Sơn, Trước, Sau, Na Hoàng.

Ngày 11 tháng 12 năm 2019, sáp nhập hai tổ dân phố 2 Ninh Hương và 3 Ninh Hương thành tổ dân phố Ninh Hương, sáp nhập tổ dân phố 1 Tân Sơn vào tổ dân phố Na Hoàng, sáp nhập tổ dân phố 2 Tân Sơn vào tổ dân phố 3 Tân Sơn.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:2461

Tổng truy cập: 2883126