Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG LƯƠNG SƠN


 

CHỦ TỊCH

 

 

 Họ và tên: Nguyễn Văn Nam

 Năm sinh: 1979

 Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

 Trình độ chuyên môn: Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Điện thoại di động: 0982 563 875     

       

 

PHÓ CHỦ TỊCH

     

  

 

QL TTHC - Thống kê dịch vụ công tạm thời không có.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:2044

Tổng truy cập: 680097