Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

 ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LƯƠNG SƠN


 

CHỦ TỊCH

 

 Họ và tên: Dương Thị Lưu

 Năm sinh: 1974

 Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND

 Trình độ chuyên môn: Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Điện thoại di động: 0986 409 222

 Email: luudt.luongson@thainguyen.gov.vn         

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 Họ và tên: Nguyễn Văn Trường

 Năm sinh: 1977

 Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

 Trình độ chuyên môn: Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Điện thoại di động: 0975 086 837

 Email: truongnv.luongson@thainguyen.gov.vn 

  

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:2338

Tổng truy cập: 2883149