Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG LƯƠNG SƠN


 

BÍ THƯ

 

- Họ và tên: Lê Cảnh Vinh

- Năm sinh: 1963

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại di động: 0975 272 499

-Email: vinhlc.luongson@thainguyen.gov.vn      

PHÓ BÍ THƯ

 

- Họ và tên: Dương Tuấn Hội

- Năm sinh: 1962

- Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại di động: 0915 954 151  

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:2376

Tổng truy cập: 2882973