Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Kịp thời rà soát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công

11-08-2020 14:19

 

Sáng ngày 11/8, UBND tỉnh tổ chức họp Tổ công tác rà soát, kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị  liên quan.

Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

Theo số liệu báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 31/7/2020, số vốn đầu tư công các nguồn vốn năm 2020 đã giải ngân 1.905 tỷ đồng, đạt 37,8% . Trong đó: Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giải ngân trên 1.400 tỷ, đạt 36,1%; vốn chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giải ngân trên 208 tỷ đồng, đạt 48,2%; vốn trái phiếu Chính phủ, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn nước ngoài ODA và dự phòng ngân sách Trung ương giải ngân trên 289 tỷ đồng, đạt 40,8%. Nguyên nhân giải ngân nguồn vốn đầu tư công chậm, đạt thấp hơn so với cùng kỳ năm 2019 là do ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19, nhiều dự án trong nửa đầu năm gặp khó khăn trong việc di chuyển nhân công lao động, thiết bị máy móc và mua nguyên vật liệu thi công xây dựng. Cùng với đó, một số địa phương gặp khó khăn trong đền bù, giải phóng mặt bằng; tình hình dịch bệnh ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, thu sử dụng đất gặp khó khăn do đó nhiều dự án đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất thiếu vốn để triển khai, tỷ lệ giải ngân chỉ đạt dưới 30% kế hoạch. 

Tại cuộc họp, trên cơ sở dự thảo phân công nhiệm vụ Tổ công tác rà soát, kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận phương pháp làm việc của Tổ công tác để đảm bảo đạt hiệu quả, cụ thể như: Phân công các ngành, rà soát thủ tục đấu thầu, lựa chọn các nhà thầu; đôn đốc các huyện tập trung giải ngân nguồn vốn xổ số, vốn Trung ương tài trợ; một số dự án thuộc lĩnh vực giao thông, nông nghiệp tiến độ giải ngân chậm, cần bổ sung thêm ngành Giao thông, Nông nghiệp vào thành phần Tổ công tác để đôn đốc đạt tiến độ; xác định từng lộ trình thực hiện; phân công trách nhiệm cho từng cá nhân và chia theo nhóm làm việc; phân nhóm công trình, dự án và mời tất cả các chủ đầu tư đến làm việc tập trung tại Kho bạc để rà soát, đánh giá và tìm giải pháp cho từng dự án, trên cơ sở đó phân nhóm loại công trình để kiểm tra, đôn đốc kip thời.

Sau khi nghe các sở, ngành, đơn vị dự họp tham gia ý kiến, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Tiến khẳng định việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ cấp bách trong thời điểm hiện nay, cần phải xác định rõ nguyên nhân chưa đảm bảo tiến độ giải ngân của từng công trình, dự án. Để tiếp tục việc rà soát, đôn đốc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các cơ quan chuyên môn (Sở Tài chính, Sở Xây dựng) tham mưu việc thành lập hội đồng thẩm định giá, hội đồng thẩm định dự án; Kho bạc Nhà nước tỉnh tham mưu triệu tập tất cả các chủ đầu tư tới làm việc trong thời gian 4 ngày tại Kho bạc nhằm rà soát các tồn tại, vướng mắc. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh Tâm