Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Nông thôn mới phải góp phần nâng cao đời sống của người dân

26-06-2020 14:31

 

Sáng 26/6, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành và các địa phương của tỉnh.

Theo báo cáo, năm 2020, là năm cuối thực hiện Đề án xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 – 2020, hiện toàn tỉnh có 103 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 72%; có 25 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP (2019); 183 ý tưởng, sản phẩm đăng ký phát triển và tham gia đánh giá xếp hạng OCOP 2020. Rà soát theo Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2017-2020, toàn tỉnh còn 11 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 29 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí, 23 xóm được UBND cấp huyện công nhận đạt xóm NTM kiểu mẫu. Tỉnh bổ sung thêm 2 xã Tân Thành và Bàn Đạt (huyện Phú Bình) vào kế hoạch đạt chuẩn NTM năm 2020.

Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chú trọng đến nâng cao chất lượng các tiêu chí, góp phần nâng cao đời sống của người dân

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình triển khai chương trình xây dựng NTM vẫn còn những khó khăn, vướng mắc như: Tiến độ thực hiện chương trình còn chậm so với yêu cầu; kết quả giải ngân nguồn vốn đạt thấp; một số tiêu chí, chỉ tiêu ở các xã chưa cao, chưa thực sự bền vững; các xã chủ yếu tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là làm đường giao thông, chợ, nhà văn hóa..., chưa quan tâm đúng mức đến tổ chức liên kết các hộ dân sản xuất nhỏ lẻ thành các tổ hợp tác, hợp tác xã nên chưa tạo được bước đột phá và chuyển biến rõ nét trong phát triển sản xuất; việc triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng vùng, điều chỉnh, bổ sung đồ án quy hoạch chung xây dựng xã NTM còn chậm; một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến thực hiện Chương trình OCOP…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp trong quá trình triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, tập trung vào các nội dung như: Các sản phẩm OCOP khi đưa ra thị trường phải được giám sát chặt chẽ về chất lượng, tem nhãn phải ghi đầy đủ thông tin sản phẩm theo quy định; rà soát lại quy hoạch đường giao thông, thiết chế sinh hoạt, quy hoạch sản xuất… để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Văn Lượng khẳng định: Cho đến thời điểm hiện tại, xây dựng NTM của tỉnh đã vượt 3 xã theo chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ cuối năm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành căn cứ chức năng chủ động phối hợp với các huyện rà soát các tiêu chí để hỗ trợ các địa phương còn khó khăn; tăng cường công tác tuyên truyền, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả; khẩn trương rà soát, phân loại các văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tế và tham mưu cho UBND tỉnh chỉnh sửa, bổ sung kịp thời đúng với quy định, đáp ứng yêu cầu thực tế; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng NTM; phân bổ nguồn xi măng cho các địa phương, ưu tiên cho các địa phương thực hiện nhanh. Giao Văn phòng điều phối xây dựng NTM chủ trì phối hợp với các sở, ngành và các địa phương xây dựng đề án NTM 2021-2025, chú trọng đến nâng cao chất lượng các tiêu chí, góp phần nâng cao đời sống của người dân, cơ cấu hiệu quả ngành Nông nghiệp, ưu tiên phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, chú trọng xây dựng sản phẩm OCOP. Đối với nhóm xã chưa đạt theo tiêu chí 2017 - 2020 thì cần rà soát lại, có đề xuất cụ thể; nâng cấp về chất lượng đối với các xã đã được công nhận NTM từ năm 2014. Đối với các địa phương cần tập trung đẩy nhanh việc giải ngân các nguồn vốn; quan tâm bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, tham mưu cho lãnh đạo địa  phương trong việc triển khai chương trình xây dựng NTM.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Xuân HuyThống kê truy cập

Đang truy cập:2569

Tổng truy cập: 2883081